DVD-box Hans van Manen

Stichtin Hans van Manen

Stichting Hans van Manen

Stichting Hans van Manen

Erasmusprijswinnaar Hans van Manen heeft sinds 1955 meer dan 120 balletten gecreëerd die dreigen verloren te gaan voor volgende generaties. Kostuums en decors van ontwerpers, zoals Keso Dekker en Jean-Paul Vroom, zijn met hulp van gezelschappen als Nederlands Dans Theater, Het Nationale Ballet en Introdans voor een groot gedeelte te achterhalen. Voor oudere werken is onderzoek nodig om dit bij buitenlandse gezelschappen, of via archieven te achterhalen en te reconstrueren. STICHTING HANS VAN MANEN stelt het culturele erfgoed veilig van choreograaf Hans van Manen door het te inventariseren en onder te brengen in een productiearchief.

Nederlands Dans Theater, Het Nationale Ballet en Introdans stellen hun productiearchief met kostuums en decors beschikbaar aan de stichting. Zonder deze gegevens is een reconstructie van een ballet onmogelijk. Door het culturele erfgoed van Hans van Manen in de vorm van een productiearchief te conserveren zijn er voor volgende generaties reconstructies mogelijk en blijft het belangrijke werk van Hans van Manen bewaard.

Verder zal al het beeldmateriaal van de diverse balletten van Hans van Manen onderdeel uitmaken van het archief. In het jaar 2000 ontving Hans van Manen de Erasmusprijs, dankzij deze prijs is het videoarchief overgezet kunnen worden op een digitaal systeem.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Henk van Dijk, videomaster en lid artistieke staf Het Nationale Ballet (voorzitter);
  • Han Ebbelaar, ex-danser en mede-oprichter van Stichting Dansersfonds '79 (vice-voorzitter);
  • Oscar Hammerstein, advocaat (penningmeester/secretaris);
  • Roel Voorintholt, ex-danser, artistiek directeur Introdans.

Artistiek adviseur is Rachel Beaujean, ex-danseres, hoofd artistieke staf Het Nationale Ballet, repetitor van werken van Hans van Manen. Uitvoerend producent is Maartje Wildeman. 

De stichting hecht grote waarde aan de publieke toegankelijkheid van haar activiteiten; de website www.hansvanmanen.com is een belangrijk medium. Jonge makers (dansers én choreografen), fans en andere geïnteresseerden kunnen op deze website terecht voor actuele informatie over Hans van Manen en zijn werk (o.a. recente speellijst, geschiedenis, databank, videofragmenten, voorstellingsfoto's).

Het voormalige Theater Instituut Nederland ondersteunde de stichting met advies t.b.v. conservering en registratie.

STICHTING HANS VAN MANEN ontving financiële ondersteuning van het Fonds Bijzondere Uitkeringen van de Stichting Algemene Loterij Nederland, Prins Bernhard Cultuurfonds, VandenEnde Foundation en VSBfonds. De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).